Esmai Erbain İdrisiye Duası ve Fazileti

Esmai Erbain İdrisiye Duası ve Fazileti – Bu dua Hz. İdris Aleyhisselam’a indirilen 40 ismi şerif manasını taşır. Söz konusu ismi şeriflerin ilk 15 tanesi aşağıda olduğu gibi maddeler halinedir:

Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe külli şey’in ve varisehu ve razikahu ve rahımeh

 • Ya ilahel alihetir refiy’ı celalüh
 • Ya allahül mahmudü fi külli fialih
 • Ya rahmane külli şey’in ve rahımeh
 • Ya hayyü hıyne la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve bekaih
 • Ya kayyumu fe la yefutü şey’ün min ılmih
 • Ya vahıdül bakıy evvelü külli şey’in ve ahıruh
 • Ya daimü bi la fenain ve la zevale li mülkihi ve bekaih
 • Ya samedü min ğayri şibhin fe la şey’e ke mislih
 • Ya barru fe la şey’e küfvün yüdanihi ve imkane li vasfih
 • Ya kebiru entellahüllezi la tehtedil ukulü li vasfih azametih
 • Ya barien nüfusi bi la misalin hala min ğayrih
 • Ya zakiyüt tahiru min külli afetin li kudsih
 • Ya kafiyel müvessiı lima haleka min ataya fadlih
 • Ya nekıyyen min külli cevrin lem yerdahu ve lem yühalıthü fialeh

Esmai Erbain İdrisiye nasıl okunur diyorsanız ilk 15 bu şekildedir. Aşağıdan bunun kalanlarını da görebilir, böylece okumaya devam edebilirsiniz. Hizbul Bahr Duası Fazileti gibi bu da oldukça faziletlidir.

Esmai Erbain İdrisiye Duası ve Fazileti

Esmai Erbain İdrisiye Nedir?

Esmai Erbain İdrisiye nedir ve nasıl okunur? Bu duayı okumak oldukça uzundur. Dolayısıyla nasıl okunabileceğini bakmak önerilmektedir. Yukarıda olduğu gibi ilk 15’i okuyabilir; ardından da 30’a şunlar ile devam ederek tamamlayabilirsiniz:

 • Ya hannanü entellezi vesı’te külle şey’in rahmeten ve ılma
 • Ya mennanü zül ıhsani kad amme küllel halaikı menneh
 • Ya deyyanel ıbadi küllün yekumü hadıan li rehbetihi ve rağbetih
 • Ya halika men fis semavati vel erdı küllün ileyhi meadüh
 • Ya rahıyme külli sarıyhın ve mekrubin ve ğıyasehu ve meazeh
 • Ya tammü fe la tesıfül elsünü külle künhi celalihi ve mülkihi ve ızzih
 • Ya mübdial bedayiı lem yebğa fi inşaiha avnen min halkıh
 • Ya allamel ğuyubi fe la yefutü şey’ün min hıfzıh
 • Ya haliymü zel enati fe la yüadilühu şey’ün min halkıh
 • Ya müiydü ma efnahü iza berazel halaiku li da’vetihi min mehafetih
 • Ya hamiydül fe’alü zel menni ala cemiy’ı halkıhi bi lafzıh
 • Ya azizül meniy’ul ğalibu ala cemiy’ı emrihi fe la şey’e yüadilüh
 • Ya kahiru zel batşiş şedid* Entellezi la yütakuntikamüh
 • Ya karibul müteali fevka külli şey’in ulüvvürtifaıh
 • Ya müzille külli cebbarin anidin bi kahri azizi sültanih

Esmai Erbain İdrisiye Duası ve Fazileti okuduktan sonra yaşanmaktadır. Esmai Erbain idrisiye okunuşu bu şekilde kolay bir şekilde devam ettirilebilir. Son 10 isim da aşağıda olduğu gibidir:

 • Ya nura külli şey’in ve hüdahü entellezi felekaz zulümati nuruh
 • Ya aliyüş şamihu fevka külli şey’in ulüvvürtifaıh
 • Ya kuddusüt tahiru min külli suin fe la şey’e yüazühu min cemiy’ı halkıhi bi lafzıh
 • Ya mübdiel beraya ve muıydiha ba’de fenaiha bi kudratih
 • Ya celilül mütekebbiru ala külli şey’in vel adlü emruhu ves sıdku va’düh
 • Ya mahmudü fe la teblüğul evhamü külle künhi senaihi ve mecdih
 • Ya keriymel afvi zel adli entellezi melee külle şey’in adleh
 • Ya azıymü zes senail fahıri vel ızzi vel mecdi vel kibriyai fe la yezillü ızzüh
 • Ya kariybül mücibül müdani dune külli şey’in kurbeh
 • Ya acibes sanayiı fe la tentıkul elsünü bi külli alaihi ve senaihi ya ğıyasi ınde külli kurbetin ve mücibi ınde külli da’vetin ve meazi ınde külli şiddetin ve ya racai hıyne tenkatıu hıyleti

Esmai Erbain idrisiye okunuşu nasıl diyorsanız bu maddeleri takip ederek, kolay bir şekilde etmeniz mümkündür. 21 Ayetel Kürsi Okumanın Fazileti de tıpkı bunun gibi hayırlıdır.

Esmai Erbain İdrisiye Duası ve Fazileti
Esmai Erbain İdrisiye Duası ve Fazileti

Esmai Erbain Okuyanların Yorumları

Esmai Erbain okuyanlar yorumlarını sitemiz üzerinde pek çok yerde kişisel görüş halinde paylaşabilmektedir. Eğer okuyanların nasıl faziletler gördüğünü merak ediyorsanız bunlara bakmanız mümkündür. Esmai Erbain İdrisiye Duası ve Fazileti oldukça fazladır.

Esmai Erbain, İslam dininde yer alan ve Müslümanlar arasında yaygın bir şekilde okunan bir dua niteliğindedir. Esmai Erbain, Allah’ın güzel isimlerinin kırk tanesinin anıldığı bir dua olarak bilinir.

Esmai Erbain okuyanların yorumları, Allah’ın farklı niteliklerini ve güzel isimlerini zikrederken manevi bir huzur ve derinlik hissi yaşayabilirler. Bu dua, kişinin Allah’a yakınlaşma çabalarına yardımcı olabilir ve manevi anlamda güçlenmeye vesile olabilir.

Esmai Erbain’i okuyan bazı kişiler, bu dua ile ilgili deneyim ve duygularını paylaşmışlardır:

“Esmai Erbain’i her gün okumak benim için bir rutin haline geldi. Bu dua beni huzurlu ve dingin hissettiriyor. Allah’ın isimlerini anmak, beni manevi anlamda güçlendiriyor ve hayatıma anlam katıyor.”

Esmai Erbain İdrisiye Duası ve Fazileti

“Esmai Erbain’i okumak benim için bir ibadet ve zihinsel bir rahatlama yöntemi haline geldi. Bu dua ile stresimi atıyor, zihnimin daha sakin ve odaklanmış olmasını sağlıyorum. Her okuduğumda kendimi daha manevi açıdan huzurlu hissediyorum.”

500 Hasbinallah Ve Nimel Vekil Fazileti

“Esmai Erbain’i çocukluğumdan beri ezberledim ve düzenli olarak okuyorum.”

Esmai Erbain İdrisiye Duası ve Fazileti

Esmai Erbain İdrisiye Duası ve Fazileti

Esmai İdrisiye ne için okunur sorusuna verilebilecek yanıt sahip olduğu faziletler sebebiyledir. Bu dua kişiye huzur ve sükunet verdiği gibi, kişiyi Allahü Teala’ya da yaklaştırmaktadır. Maneviyatı da bu şekilde güçlendirmektedir.

 • Duaların kabul olmasına yardımcı olan Esmai İdrisiye, aynı zamanda kötü düşüncelerden de kişileri korumaktadır.
 • Esmai Erbain İdrisiye duası, İmamı İdris adıyla da bilinen İdris Peygamber’in öğretileri arasında yer alan özel bir duadır. Bu dua müminlerin Allah’a yönelerek niyazda bulunduğu ve dualarının kabul olmasını istediği bir ibadettir.
 • Esmai Erbain İdrisiye duasının fazileti ise şu şekilde anlatılabilir:
 • Bu dua kişinin manevi huzurunu ve kalbini Allah’a yönlendirmesine yardımcı olur.
 • Dua sırasında kullanılan isimlerin anlam ve etkisiyle birlikte, kişinin Allah’a olan bağlılığını artırır, günahlarından tövbe etmesine yardımcı olur ve Allah’ın rahmetine ve lütfuna erişmesine vesile olur.
 • Allah’a olan itaatimizi ve samimiyetimizi artırmak için bir fırsat olarak kabul edilebilir. Dua eden kişi, kalbindeki derin arzuları Allah’a ileterek, duasının kabul olmasını ister.

Esmai Erbain İdrisiye duası, İdris Peygamber’in özellikle öğrettiği bir dua olmasına rağmen, bütün müminler dua ederken bu isimleri kullanabilirler. Her dua, samimiyetle yapıldığı takdirde kabul olma potansiyeline sahiptir. Ancak Esmai Erbain İdrisiye duası, bu isimlerin özel etkisiyle birlikte dua eden kişinin maneviyatını güçlendirir ve duasının daha hızlı kabul olma ihtimalini artırır. Ali İmran 26 27 Fazileti ve Sırları da fazladır.

Video Kaynağı

Oyla
Avatar

Esselamın Aleyküm, ben Cihan. Herhangi bir ücret talep etmeden, Allah rızası için Müslüman alemine yardımcı oluyorum. Şifalı dualar, mucize duası ve diğer tüm kelamlar için sitemizi takip edebilirsiniz. Dua ve bilgi talepleriniz için yorum bölümünden bana ulaşabilirsiniz.

Yorum yapın

https://asiketmeduasi.com/