Allahtan İste Sabah Duası

Allahtan iste sabah duası olarak ne okunabilir? Her şeyi yaratan Allahü Teala olup her şey onun izniyle olur. Bu bakımdan bir arzunuz varsa Allahü Teala’ya el açarak dua edilmelidir. Dua sabah da olmak üzere günün herhangi bir saatinde edilebilir.

Allahtan İste Sabah Duası şu şekildedir;

Allah’ım, sana hamd ederim; Senden mağfiret dilerim ve Sana tevbe ederim. Ey Allah’ım, sana iman ederim, sana tevekkül ederim ve sana güvenirim. Sana karşı gelmekten ve sana isyan etmekten korkar, sana sığınırım. Ey Allah’ım, şeytanın şerrinden Sana sığınırım. Her şeyin yaratıcısı olan Allah’ım, Senden hayır dilerim, Senden güzellik ve rızık isterim. Kötü şeylerden ve kötü alışkanlıklardan Allah’ım Sana sığınırım. Başta ben olmak üzere tüm Müslüman kardeşlerim için mübarek bir gün geçirmemizi nasip eyle. Günahlarımızı affet Allah’ım, bizi doğru yola ulaştır. İnancımızı kuvvetlendir, hikmet ve sabır ile dolu bir hayat yaşamayı nasip eyle. Duaları kabul eden, merhametli ve bağışlayan Allah’ım, bize af ve merhamet et. Rabbim, bizi şeytandan ve şeytanın kötü oyunlarından koru. Gün boyunca bizlere güzellikler ihsan et ve her türlü kötülükten muhafaza eyle. İnancımızı, ahlakımızı ve sabrımızı arttır. Rızanı kazanmamız için bizi dosdoğru yolda ilerlet. Allah’ım, bütün dualarımızı kabul et ve işlerimizi kolaylaştır. Şüphesiz Sen dilediğini yapabilen Kudret Sahibisin. Dualarımıza icabet eden, bizi affeden, bize rahmetiyle muamele eden Allah’ım, Sen’den başka ilah yoktur. Senden başka hiçbir ilah yok, sadece Sen varsın. Bize merhamet et ve bizi kendi rahmetinle doldur. Sabahın nuruyla güne başlamamızı nasip eyle. Amin.

Allahtan İste Sabah Duası

Sabah Duası

Sabah duası, Müslümanlar arasında sabah namazından sonra veya güne başlarken okunan dua veya dualardır.

 1. “Elhamdulillahi Rabbil Alemîn. Es Selamün Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatüh. La İlahe İlla Allah Vahdehû La Şerîke Leh. Lehul Mülku Vel Hamdu Ve Huve Alâ Kulli Şey’in Kadîr.”
 2. “Bismillâhi Lâ Yedurru Ma’asmihi Şeyi’un Fîl Ardı Velâ Fîs Semâi, Ve Huves Samîul Alîm.”
 3. “Allahümme Bi’sabahike ve bi neş’ikey ehya ve emutu ve ileyken neutu.”
 4. “Allahümme innî es’elüke radiyeten mardıyeten ve aznâen beyneke ve beyne ibadik.”

Bu kelamlar istek duaları arasında yer almaktadır.

Allahtan İste Sabah Duası

Allahtan İste Sabah Duası olarak edebilecek pek çok dua vardır. Ayrıca hacet namazı da duaların kabul olması için Müslümanlara tavsiye edilir. Bunun hangi rekatında hangi duanın okunduğunu bilmiyorsanız aşağıda olan tabloya bakabilirsiniz.

RekatOkunan Dua
1. Rekat Okunan DuaSübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi
2. Rekat Okunan DuaSübhaneke, Fatiha, İhlas, Felak ve Nas
3. Rekat Okunan DuaSübhaneke, Fatiha, İhlas, Felak ve Nas
4. Rekat Okunan DuaSübhaneke, Fatiha, İhlas, Felak ve Nas
Allahtan İste Sabah Duası

Bu 4 rekat kılınan bir hacet namazı içindir. Eğer iki rekat kılınacaksa oturduktan sonra Ettehıyyatü ardından Allahümme Salli-Barik, Rabbane okunduktan sonra selam verilir. Kişilerin hacet namazı öncesi gusül abdestinin ve normal abdestinin olması gerektiği de unutulmamalıdır. Allah’tan iste sabah duası da buna ek olarak edilebilir.

Kısa Sabah Duası

Kısa sabah duası olarak neler okunabilir? Sabah duası olarak söylenen pek çok dua vardır. Müslümanlara bunların tümünü bilmeleri, düzenli bir şekilde etmeleri tavsiye edilir:

 • Bismillahillezî lâ yedurru mea’smihî şey’ün fi’l-ardı velâ fi’s-semâ’ ve hüve’s-semîu’l-alîm
 • Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur
 • Elhamdulillahi vahdehü vessaletü vesselamü ala men leniyye bagdehu

Bu üç maddenin üçü de ayrı bir dua olup karıştırılmamalıdır. Bu üçünü de sık sık okursanız, Allah’ın izniyle muratlarınız kabul olabilir. Ayrıca bunların yanı sıra dua ederken dikkat edilmesi gerekenler de vardır. Makbul dualar etmek isteyenler onları da bilmelidir. Duaya başlamadan önce Allahü Teala’ya hamd getirilmeli ve salavat okunmalıdır.

Ayrıca kişilerin çalışmasının da gerekli olduğu unutulmamalıdır. Yani bir hastalıktan mustaripseniz doktora gitmek, şifa için Allahü Teala’ya dua etmek gerekir. Çünkü şifayı alan da verende odur. Sınavı geçmek isteyen öğrenci sınava çalışmayı aksatmamalıdır. Kısa sabah duası okurken de bunlara dikkat edilmelidir.

Allahtan İste Sabah Duası
Allahtan İste Sabah Duası

En Etkili Sabah Duası

En etkili sabah duası olarak okunabilecek pek çok dua bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Bakara Suresinin 255. Ayetidir. Ayete’l Kürsi okunuşu aşağıda olduğu gibidir:

 • Allahu la ileha illa hüvel hayyul kayyum
 • La te’huzuhu sinetüv ve la nevm lehu ma fissemavati ve ma fil arz
 • Men zellizi yeşfe’u indehu illa bi iznih, ya’lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum ve la
 • Yuhidune bi şey’in min ilmihi illa bi ma şa’e vesia’ kürsiyyühüs semavati vel arz ve la
 • Yeuduhu hifzuhuma vehüvel aliyyül azim

Bunun yanı sıra İhlas, Felak ve Nas sureleri de okunabilir. Ayrıca Allah’tan iste sabah duası olarak şunu etmek de önerilir:

 • Asbahnâ ve asbahal-mülkü lillâh, vel-hamdü lillâh
 • Lâ ilâhe illâllâhü vahdehu lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.
 • Rabbi es’elüke hayra mâ fî hâzihil-leyleti- ve hayra mâ ba’dehâ ve eûzü bike min şerri mâ fî hâzihil-leyleti- ve şerri mâ ba’dehâ.
 • Rabbi eûzü bike minel-keseli ve sûil- kiberi, eûzü bike min azabinnâri ve azâbil- kabri

Tüm bunların düzenli olarak edilmesi ile dualarınız da makbul olabilir. Hz. Ali’nin Dilek Duası da benzer etkilere sahiptir.

Allahtan İste Sabah Duası
Allahtan İste Sabah Duası

Allahtan İste Sabah Duası SSS

Sabah Duası Ne Sıklıkla Edilmeli?

Sabah dualarının her sabah mümkün olduğu kadar fazla okunması, tekrar edilmesi tavsiye edilmektedir.

Sabah Duası Olarak Ne Okunabilir?

Sabah duası olarak Ayete’l Kürsi, Felak, Nas ve daha pek çok dua okunabilmektedir.

Sabahları Okunabilecek Dualar Neler?

Sabahları okunabilecek dualar oldukça fazladır. Felak, Nas ve İhlas suresinin dışında neler olduğunu merak ediyorsanız sitemizi kontrol etmeniz mümkündür.

Puan
Avatar

Esselamın Aleyküm, ben Cihan. Herhangi bir ücret talep etmeden, Allah rızası için Müslüman alemine yardımcı oluyorum. Şifalı dualar, mucize duası ve diğer tüm kelamlar için sitemizi takip edebilirsiniz. Dua ve bilgi talepleriniz için yorum bölümünden bana ulaşabilirsiniz.

“Allahtan İste Sabah Duası” üzerine bir yorum

Yorum yapın

https://www.dermanhoca.com/ https://asiketmeduasi.com/ https://www.baglamaduasi.net/